Sekticide

Op een kille zaterdagmorgen komt een jonge man op een kerkhof om te rouwen bij het graf van zijn grootvader.
Hij weet echter niet dat er spoedig om hem gerouwd zal worden…
Sekticide is het meest recente resultaat van een filmweekend. Het weekend was een goede gelegenheid om de nieuwe Depth of Field-Adapter uit te proberen.